Acest site folosește cookies. Continuarea navigării implică acceptarea lor. Mai multe informații aici

Accept
 

Politica de Confidențialitate

Data efectivă: 01 _ Noiembrie _ 2019

Cine suntem

În această Politică de Confidențialitate:

Cum ne puteți contacta

Opinia dumneavoastră este importantă pentru noi – daca aveți întrebări cu privire la Politica de Confidențialitate, puteți contacta responsabilul cu protecția datelor direct prin e-mail la adresa office@ix.ro sau gdpr@ix.ro sau prin poștă/curier la adresa sediului social din Bucureşti, Strada Tămâioarei, Nr. 116 - 118, Office Tam, Etaj 1, Camera 3, România, Bucureşti, Sector 2, Cod poștal 023644.


Principiile noastre

INTERNET EXCHANGE S.R.L. ("IX.RO") respectă viața privată a clienților și vizitatorilor și se obligă să protejeze datele personale ale acestora. Prezenta Politică de Confidențialitate ("Politica") are în vedere website-ul www.ix.ro și www.ix.ro/portal (denumite în mod colectiv "Website"). Politica noastră se bazează pe Regulamentul 2016/679/UE pentru protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date („Regulamentul”).


Modul de utilizare al acestei Politici

Această Politică descrie modul în care procesăm, inclusiv colectăm, utilizăm, facem schimb și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal, atunci când utilizați produsele și serviciile noastre, precum și Website-ul nostru.


Termeni generali

Datele cu caracter personal pe care le colectăm cu privire la persoana dumneavoastră


Informațiile pe care le colectăm cu privire la persoana dumneavoastră și modul în care le colectăm pot varia în funcție de produsele și serviciile pe care le utilizați și la care subscrieți, modul în care ați utilizat produsele și serviciile și modul în care ați interacționat cu IX.RO chiar dacă nu sunteți client sau ceea ce am obținut de la o terță parte care avea permisiunea de a face schimb de informații cu noi.


IX.RO va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, având ca temei:

1. Executarea sau încheierea contractului cu dumneavoastră și pentru a da curs solicitărilor dumneavoastră


2. Interesele comerciale legitime ale IX.RO, de exemplu, prevenirea fraudelor, menținerea securității rețelei și serviciilor noastre, marketing direct și îmbunătățirea serviciilor noastre. Ori de câte ori ne bazăm pe acest temei juridic pentru a prelucra datele dumneavoastră, evaluăm interesele noastre comerciale pentru a ne asigura că acestea nu prevalează asupra drepturilor dumneavoastră. În plus, în unele cazuri aveți dreptul de a vă opune acestei prelucrări. Pentru informații suplimentare, vă rugam să consultați secțiunea Drepturile dumneavoastră din această informare.


3. Conformarea cu o cerință legală imperativă, inclusiv, de exemplu, cerințe contabile și fiscale, care fac obiectul unor politici interne stricte (cum ar fi perioadele de păstrare), proceduri, și dreptul dumneavoastră de a restricționa utilizarea datelor proprii, care controlează obiectul serviciilor de asistența juridică ce vor fi prestate; sau


4. Consimțământul pe care îl acordați atunci când IX.RO nu se bazează pe alt temei legal. Consimțământul poate fi retras în orice moment.


Vom colecta datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când, de exemplu:

Utilizăm cookie-uri (fișiere text de mici dimensiuni stocate în browser-ul dumneavoastră) și alte tehnici cum ar fi web beacons (fișiere de tip imagine mici, transparente utilizate pentru a urmări mișcările dumneavoastră pe site-ul nostru). Pentru detalii suplimentare în acest sens și în legătură cu modul de a opta pentru renunțarea la acestea, vă rugam să consultați secțiunea Cookies pe Website-ul nostru.


Tipurile de informații pe care le putem prelucra sunt, dacă este cazul:


Cum utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal

Vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

1. Pentru prestarea serviciului nostru

Prelucrarea comenzii dumneavoastră și furnizarea produselor și serviciilor dorite

Facturare și Suport

Mesaje privind serviciile

2. Pentru îmbunătățirea serviciilor pe care vi le oferim

Îmbunătățiri și inovații privind produsele și serviciile noastre

Colectăm informații anonime, fară elemente de identificare sau agregate în scopul îmbunătățirii serviciilor pe care le oferim tuturor. Niciuna dintre aceste date analitice nu poate duce la identificarea dumneavoastră

3. Marketing și individualizarea serviciilor pe care vi le oferim

Marketing